Брајево писмо

Брајево писмо је досад најраширеније и најпрактичније писмо којим се служе слијепи. Иако нека технолошка и техничка рјешења замјењују, допуњују или, пак, покушавају да замјене и допуне функцију овог писма, не могу га потпуно замјенити. 

У Босни и Херцеговини је разрађен систем Брајевог писма који се јединствено користи, како су три језика којима се служе народи ове земље веома слични, без обзира на два писма (ћирилицу и латиницу) која нису битна за успостављање јединственог Брајевог система.

Брајево писмо је рељефно, тачкасто писмо за слијепе које је произашло из Барбијеровог система 12 тачака, који су користили војници како би писали у мраку. Тек 1825. Луј Брај усавршава систем од 6 тачака који омогућава и записивање математичких формула и музичких нота. Комбинацијом тачака које се означавају бројевима 1-6 може се добити 63 знака. Знакови се означавају са две вертикалне колоне од којих је лијева колона означена са бројевима 1-3 одозго према доле, а десна са 4-6 одозго према доле.

Почетком 2000. године је, у организацији кровне асоцијације слијепих БиХ у сарадњи са Центрима за слијепу дјецу и омладину из Сарајева и Дервенте, формирана петочлана стучна комисија која је израдила систематизацију Брајевог писма за БиХ.