О СЛИЈЕПИМ И СЛАБОВИДИМ ​

Дефиниција слијепоће

Слијепим се сматра лице које на бољем оку са корекцијом има оштрину вида од 0,05 или мању, као и лице са видним пољем сведеним на централни дио мањи од 10 степени, под условом да је губитак видне способности дефинитиван и да се медикаментим или хируршким лијечењем не може поправити.

Слабовидим се сматра лице које на бољем оку са корекцијом има оштрину вида између 0,05 и 0,3 под условом да је смањење видне способности дефинитивно и да се не може поправити корекцијом са стаклима, медикаментима или хируршким лијечењем.

I КАТЕГОРИЈА – чине слијепа лица без видне функције, односно она слијепа лица која немају способност перцепције свјетлости (amaurosis).

II КАТЕГОРИЈА – чине слијепа лица чија се коригована оштрина вида на бољем оку креће између 0,02 и осјећаја свјетлости или чије је видно поље, без обзира на оштрину вида, сведено на мање од 5 степени око тачке централне фиксације.

III КАТЕГОРИЈА – чине слијепа лица чија се коригована оштрина на бољем оку креће између 0,5 и 0,02 или чије је видно поље, без обзира на оштрину вида, сведено на 5 до 10 степени око тачке централне фиксације.

IV КАТЕГОРИЈА – чине слабовида лица чија коригована оштрина вида на бољем оку износи између 01, и 0,05.

V КАТЕГОРИЈА – чине слабовида лица чија коригована оштрина на бољем оку износи између 0,3 и 0,1.