Kako se učlaniti?

Članovi Saveza slijepih Republike Srpske mogu biti slijepa i slabovida lica, sa prebivalištem u Republici Srpskoj, koja se učlanjuju na dobrovoljnoj osnovi koja ispunjavaju uslove definicije slijepoće Svjetske zdravstvene organizacije “Definicija slijepoće. Lica koja se žele učlaniti u Savez obraćaju se u najbliže lokalno udruženje u skladu sa zonom odgovornosti opštinskih, međuopštinskih i gradskih organizacija..

Za postupak učlanjenja neophodno je učiniti slijedeće korake:

    1. Sa sajta Saveza skinuti obrazac očnog kartona, koji se nalazi klikom na link: “opšta akta”, ili se obratiti na adresu lokalne organizacije;
    2. Po uputnici porodičnog ljekara, sa očnim kartonom, otići kod nadležnog ljekara specijaliste oftalmologa koji će na osnovu pregleda i uvida u medicinsku dokumentaciju odrediti kategoriju sljepoće ili slabovidosti, i unjeti podatke u očni karton;
    3. Potom, otići u lokalnu organizaciju i izvršiti učlanjenje.

Napomene:

Po učlanjenju u Savez slijepih RS savjetujemo Vas da originalan očni karton kopirate u više primjeraka i ovjerite u opštini kako bi Vam mogao služiti za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje socijalnih prava, beneficija i sl.