Ciljevi Saveza su:

Opšte

Savez slijepih Republike Srpske je socijalno-humanitarna, dobrovoljna vanstranačka, neprofitna, nevladina organizacija koja na principu slobodnog i dobrovoljnog pristupanja u članstvo Saveza okuplja svoje članove, radi razvoja i unapređenja položaja slijepih i slabovidih lica i njihovih organizacija u Republici Srpskoj.


Organizovanje slijepih i slabovidih lica na ovim prostorima ima 70 godina dugu tradiciju. Poslije Drugog svjetskog rata u SFRJ i njenim teritorijalnim jedinicama formirane su republičke organizacije u periodu 1946–1949. godine koje su imale svoje ogranke i podružnice po srezovima. U Banjalučkom srezu je 1949. godine formirana organizacija slijepih u Bosanskoj krajini. Početkom devedesetih godina prošlog vijeka došlo je do raspada eks Jugoslavije, a samim time i do raspada jedinstvene organizacije slijepih SFRJ i republičkih organizacija. Da bi se nastavilo sa kontinuiranom i organizovanom brigom i pružanjem podrške slijepim i slabovidim licima, kojima je zbog ratnih neprilika bila još neophodnija pomoć i zaštita, na prostorima Republike Srpske i BiH formiran je Savez slijepih i slabovidih lica Republike Srpske. Savez je registrovan 12. oktobra 1992. godine u Višem sudu u Banjoj Luci.

Misija Saveza je razvoj i unapređenje društvenog položaja slijepih i slabovidih lica i organizacija, te njihova socijalizacija i integracija u društvenu zajednicu. Vizija je da se dostigne pristupačno društvo, bez barijera, predrasuda i stigme, u kome su omogućeni uslovi za samostalan život i rad slijepih i slabovidih lica.