Resursni centar Brajevog pisma

Godina realizacije: 2021;

Donator: Ambasada Japana u Bosni i Hercegovini;

Partner: Ministarstvo prosvjete i kulture;

Vrijednost: 180.000,00 KM;

Rezultat: Otvoren prvi Resursni centar brajevog pisma u Republici Srpskoj, opremljen sa savremenim Japanskim Brajevim štampačima sa mogućnošću štampe na Brajevom i običnom tekstu, Brajevim displejima i računarima sa govornim softverom.

Comments are closed.