Braille alphabet letters, vector illustration. Tactile writing system used by people who are blind or visually impaired.

Svjetski dan Brajevog pisma

4. januara 2021. je svjetski dan Brajevog pisma. Generalna skupština UN je 2018. godine zvanično odredila svjetski dan Brajevog pisma kao dan za podizanje svijesti o značaju Brajevog pisma kao sredstva komunikacije u potpunom ostvarivanju ljudskih prava za slijepe ili slabovide osobe. svjetski dan Brajevog pisma obilježava rođendan Luisa Braja, rođenog u Francuskoj 1809. godine, koji je zaslužan za stvaranje Brajevog pisma, široko korišćenog sistema čitanja i pisanja na dodir za slijepe osobe. Ovo je poseban kod napravljen od 6 podignutih tačaka na mreži. Postoje 63 kombinacije ovih tačaka, što znači da se mogu prevesti na mnoge jezike, uključujući muziku. Brajevo pismo je od suštinske važnosti za pismenost i cjeloživotno učenje slijepih, njihovu slobodu izražavanja i mišljenja, kao i socijalnu inkluziju. Ovo je u skladu sa članovima 21. i 24. Konvencije UN-a o pravima osoba sa invaliditetom (CRPD) i Ciljem održivog razvoja (SDG) 4 koji se fokusira na inkluzivan i ravnopravan kvalitet obrazovanja i promociju mogućnosti cjeloživotnog učenja za sve. Proslavljajući svjetski dan Brajevog pisma, Svjetska unija slijepih poziva sve zemlje da ratifikuju i primjene Marakeški sporazum koji omogućava distribuciju Brajevog pisma i drugog pristupačnog materijala za čitanje, bez prijetnje kršenjem autorskih prava. Ovo je odličan način da se osigura da Brajevo pismo ostane relevantno uz novu tehnologiju. Ovo je posebno bitno s obzirom na to da je u manje razvijenim zemljama proizvodnja Brajevog pisma skupa, što ograničava dostupnost materijala za čitanje slijepih. Štaviše, kako se svjet trudi da se izbori sa pandemijom COVID-19, pristup informacijama i materijalu za čitanje u pristupačnim formatima od suštinske je važnosti za slijepe i slabovide osobe. Stoga bismo ovom prilikom željeli da pozovemo vlade, kreatore politika i sve druge zainteresovane strane da osiguraju da materijali za čitanje budu dostupni u pristupačnim formatima, uključujući Brajevo pismo, tako da niko ne biva izostavljen.