sastanci

Састанци са локалним организацијама у Требињу и Сарајеву

Предсједник Савеза слијепих РС Бранко Сузић дана 08. и 10. фебруара посјетио је регију Сарајевско Романијску и Горњег Подриња и Источне Херцеговине.

У просторијама Градске организације слијепих и слабовидих лица Источно Сарајево уприличен је састанак са представницима Међуопштинске организације слијепих Фоча и ГОС И. Сарајево. Други састанак је одржан у хотелу Леотар у Требињу уз учешће представника МОС Требиње и МОС Билећа.

На оба састанка обављени су консултативни разговори и размјењене информације о стању у локалним организацијама и удружењима слијепих у обје регије. Размотрени су планови рада за 2022. годину и утврђени приоритети. Констатовано је да локална удружења нису задовољна са нивоом подршке од стране већине локалних заједница и са Републичког нивоа. Изражена су очекивања да ће се статус локалних удружења дефинисати одлуком Владе РС. Истакнуто је да је пандемија значајно отежала функционисање и рад Савеза и његових чланица. Чланство је додатно пасивизирано, а рад организација редуциран и сведен на најнужнију мјеру. Организације из Фоче и Требиња су посебно истакле проблем недостатка финансијских средстава за покривање основних трошкова рада организација. Изражена су очекивања да ће кроз измјене Правилника о медицинским средствима бити побољшан приступ ортопедским и тифлотехничким помагалима, упрошћене процедуре  остваривања права на иста, скраћени рокови кориштења, осавремењена и проширена листа помагала. Изражена су очекивања да ће се кроз измјене и допуне Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању инвалида унаприједити услови за стимулацију послодаваца при запошљавању ЛСИ, осигурати резервисана радна мјеста за ЛСИ са тежим степеном инвалидности и оснажити Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида. С обзиром да значајан број чланова живи на рубу сиромаштва намеће се потреба да се за социјално угрожена слијепа и слабовида лица осигура минимум социјалне сигурности повећањем просјека социјалних накнада и увођењем субвенција и бенефиција којима би се дјелимично утицало на побољшање животног стандарда. Присуство новинара и дописника агенција и јавних РТВ сервиса, приватних и локалних електронских и писаних медија искориштено је на оба састанка за позивање представника локалних институција и чланства да се одазову и подрже програмске и пројектне активности организација слијепих и слабовидих лица из Сарајевско Романијске регије и регије Источне Херцеговине. Предсједник Савеза и руководиоци локалних организација Јовица Мијатовић, Дара Ђајић, Милутин Мановић и Душан Бабић су на краћим пресс конференцијама дали изјаве које су вјерно интерпретиране и објављене у електронским и штампаним медијима.