САВЕЗ СЛИЈЕПИХ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

О намаОпште

Савез слијепих Републике Српске је социјално-хуманитарна, добровољна ванстраначка, непрофитна, невладина организација која на принципу слободног и добровољног приступања у чланство Савеза окупља своје чланове, ради развоја и унапређења положаја слијепих и слабовидих лица и њихових организација у Републици Српској.

Организовање слијепих и слабовидих лица на овим просторима има 70 година дугу традицију. Послије Другог свјетског рата у СФРЈ и њеним територијалним јединицама формиране су републичке организације у периоду 1946–1949. године које су имале своје огранке и подружнице по срезовима. У Бањалучком срезу је 1949. године формирана организација слијепих у Босанској крајини. Почетком деведесетих година прошлог вијека дошло је до распада екс Југославије, а самим тиме и до распада јединствене организације слијепих СФРЈ и републичких организација. Да би се наставило са континуираном и организованом бригом и пружањем подршке слијепим и слабовидим лицима, којима је због ратних неприлика била још неопходнија помоћ и заштита, на просторима Републике Српске и БиХ формиран је Савез слијепих и слабовидих лица Републике Српске. Савез је регистрован 12. октобра 1992. године у Вишем суду у Бањој Луци.

Циљеви Савеза су:

 • повезивање чланова Савеза у циљу промовисања и заштите људских права и слобода,
 • залагање за остваривање, јачање и изједначавање основних права слијепих и слабовидих лица утемељених искључиво на основу посљедица инвалидитета, независно о околностима настанка инвалидитета,
 • јачање економске и социјалне сигурности слијепих,
 • унапређивање система образовања, рехабилитације, радног оспособљавања, преквалификације и запошљавања слијепих,
 • праћење, подстицање и координирање активности чланова на уређивању и остваривању социјалних, здравствених, пореских, царинских, саобраћајних и других права, повластица и олакшица,
 • набавка и расподјела тифлотехничких, специјалних и ортопедских помагала,
 • организовање стручних расправа, савјетовања, симпозијума и конференција,
 • информативно-едукативна дјелатност, издавање часописа и књига у звучној, брајевој и другим техникама приступачним слијепим и слабовидим лицима,
 • спровођење активности из области културе,
 • спортско-рекреативне активности,
 • остале активности од интереса за слијепе.

Мисија Савеза је развој и унапређење друштвеног положаја слијепих и слабовидих лица и организација, те њихова социјализација и интеграција у друштвену заједницу. Визија је да се достигне приступачно друштво, без баријера, предрасуда и стигме, у коме су омогућени услови за самосталан живот и рад слијепих и слабовидих лица.