САВЕЗ СЛИЈЕПИХ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Савез слијепих Републике Српске

Адреса: Франа Супила 31Ф, 78 000 Бања Лука

Телефон/фаx:+387 51 324 820/821

Мејл адресаssrs@blic.net

Бранко Сузић - Предсједник Савеза


Јовица Радановић Секретар Савеза